Το Facebook αλλάζει τα promoted posts των σελίδων

Πριν από μερικές ημέρες, το Facebook έκανε μία ανακοίνωση με διπλό νόημα. Η διπλή της ερμηνεία έγκειται στο γεγονός ότι οι μεν χρήστες θα χαρούν ακούγοντάς την, οι δε εταιρείες όχι και [...]